Training

In tegenstelling tot coaching, waarbij je alleen met je coach werkt, volg je een training altijd in groepsverband. Trainingen zijn vooral bedoeld om vaardigheden te verbeteren of aan te leren. Tijdens een training vergroten de deelnemers hun theoretische kennis over een bepaald onderwerp en brengen ze die kennis door middel van oefeningen in de praktijk. De kracht van training zit 'm in het samenwerken, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Met plezier, stimulans en inspiratie als aangename bijverschijnselen.

Voor meer informatie over mogelijke thema's in een training, lees verder ...