Trainer

Een trainer is een inhoudelijk deskundige, een initiator en een procesbegeleider. Aan hem of haar de taak om op basis van zijn/haar deskundigheid, kennis en ervaring voor een goed programma te zorgen dat naadloos aansluit bij de leerbehoefte van de groep. Een trainer heeft oog voor de groep én voor de individuele deelnemer. Hij/zij bewaakt het groepsproces en waarborgt de privacy en de veiligheid van de deelnemers. Een trainer stimuleert, motiveert en confronteert zodat de deelnemers optimaal kunnen leren.

Benieuwd naar mijn aanpak? Lees verder.