Opzet van een training

Een training vindt altijd plaats in groepsverband. De groepsgrootte is afhankelijk van het type training en de wensen van de opdrachtgever en de deelnemers.

In overleg met de opdrachtgever én de deelnemers wordt bepaald welke thema's tijdens de training aan bod zullen komen. Welke verwachtingen zijn er t.a.v. de training? Het programma van de training wordt zo ontworpen dat het naadloos aansluit bij de wensen van de betrokkenen. Voor optimaal leerrendement.

Afhankelijk van het programma neemt een training één of meerdere dagdelen in beslag. Doorgaans duren trainingsdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Uitbreiding met een avondprogramma is mogelijk. De locatie van de training wordt in onderling overleg bepaald.

Tijdens de training worden alle opdrachten en oefeningen nabesproken. Aan het einde van de trainingsdag(en) wordt de hele training schriftelijk geëvalueerd. Zowel de opdrachtgever als de deelnemers ontvangen een kort verslag van de training en de evaluatie.