Referenties

Tot de cliënten van Lagarrigue coaching & training behoren:

Diverse particulieren

Radboud Universiteit Nijmegen:
· Faculteit der Rechtsgeleerdheid
· Faculteit der Letteren – CIW/Bedrijfscommunicatie
· Radboud in'to Languages – afdeling Communicatie
· Radboud in'to Languages – afdeling Vreemde talen
· Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF)
· Universiteitsbibliotheek
. Dienst Studentenzaken

Gemeente Nijmegen
Bibliotheek Gelderland Zuid
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Ministerie van Verkeer en Waterstaat - Rijkswaterstaat
NOC*NSF
Zeeman textielSupers
Breed