Coaching

Coaching gaat uit van het principe dat ieder mens de antwoorden op zijn of haar levensvragen in zich draagt. En dat ieder mens zelf verantwoordelijk is voor het leven dat hij of zij leidt. Coaching herinnert je aan je potentieel en gaat over het weer in beweging brengen van wat is vastgelopen, over anders denken en doen waardoor je je anders gaat voelen.

Hoe gelukkig ben je met je leven, je werk, je studie? Maak je voldoende gebruik van je talenten?  Hoe wil je je verder ontwikkelen?
Vaak is het lastig om eenduidige antwoorden op dergelijke vragen te vinden. Coaching helpt je bij het vinden van je eigen antwoorden en bij het in gang zetten van gewenste veranderingen.

Coaching is geen therapie en niet bedoeld voor de behandeling van ernstige psychische problemen. Coaching focust niet op het verleden, maar op het hier en nu, en op de mogelijkheden om de huidige situatie te veranderen.

Voor informatie over mogelijke coachingsthema's, lees verder of neem contact op.