Opzet van een coachingstraject

Een coachingsgesprek is een één-op-één gesprek van 1,5 uur dat meestal om de 14 dagen plaatsvindt. Een coachingstraject telt 6 tot 10 gesprekken. Desgewenst kan er een vervolgtraject worden ingezet. De voertaal is Nederlands of Frans.

Tijdens het intakegesprek maken we kennis en bespreken we je coachingsvraag. Hoe kunnen we zo samenwerken dat jij er optimaal profijt van hebt? Ook bespreken we wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Klikt het tussen ons? Zo ja, dan bepalen we de lengte van het traject en zetten we alvast enkele data vast.

Tijdens het eerste gesprek gaan we dieper in op je huidige en je gewenste situatie. Wat wil je leren of bereiken? Wat heb je daarvoor nodig? Je krijgt informatie en oefeningen aangereikt en je stelt een actieplan op. In de weken tussen de gesprekken voer je je actieplan uit. Tijdens de vervolggesprekken evalueren we je ervaringen, krijg je gerichte feedback en verdiep je je inzichten.

Aan het eind van de rit evalueren we je vorderingen. Heb je je doel(en) bereikt?  We bespreken de opties om de veranderingen te verankeren zodat je niet terugvalt in oude patronen.